ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

ทัวร์เกาหลี

ภาษาเกาหลี ในหน้านี้จะมาเริ่มต้นกันด้วยอักษรเกาหลีกันก่อนนะคะ

105753244

제 1 괴 자 음

บทที่ 1 พยัญชนะ สระ ตัวสะกด
              ตัวอักษรเกาหลีเรียกว่า ฮันกึล เดิมเรียกว่า ฮุนมินจองอึม ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใน พ.ศ. 1986 โดยพระเจ้าเซจง ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 4 ของราชวงศ์ โชซอน ร่วมกับกลุ่มนักปราชญ์
พยัญชนะเกาหลีมี 14 ตัว และพยัญชนะซ้อนมี 5 ตัว
1. พยัญชนะ
พยัญชนะเดี่ยว
ตารางพยัญชนะเดี่ยว
พยัญชนะ
ชื่อ
เทียบเสียงพยัญชนะภาษาไทย
ตัวอย่าง
คียอก
ค / ก
고 기 [โก-กี] เนื้อสัตว์
นีอึน
나 무 [นา-มู] ต้นไม้
ทีกึด
ท / ด
수 도 [ซู-โด] เมืองหลวง
รีอึล
나 라 [นา-รา] ประเทศ
มีอึม
모 기 [โม-กี] ยุง
พีอึบ
พ / บ
바 지 [พา-จี] กางเกง
ซีอด
ซ / ช (เบา)
자 다 [ซา-ดา] ซื้อ
อีอึง
여 자 [ยอ-จา] ผู้หญิง
ชีอึด
ช / จ
지 도 [ชี-โด] แผนที่่
ชี้อึด
ช (หนัก)
차 [ชา] รถยนต์
คีอึก
ค (หนัก)
키 [คี] กุญแจ
ที้อึด
ท (หนัก)
토 기 [โท-กี] เครื่องปั้นดินเผา
พี้อึบ
พ (หนัก)
파 [พา] ต้นหอม
อีอึด
하 나 [ฮา-นา] หนึ่ง
พยัญชนะซ้อน
ตารางพยัญชนะซ้อน
พยัญชนะซ้อน
(16 ตัว)
เสียงเมื่อเป็นพยัญชนะต้น
/พยัญชนะตาม
เสียงเมื่อเป็นตัวสะกด
(ตามมาตราไทย ;แม่…)
ㄲ (쌍기역- ซังคีหยอก)
ก เสียงหนัก
กก
ㄳ(기역시옷)
กก
ㄵ(니은지읒)
กน
ㄶ(니은히읗)
กน
ㄸ (쌍디귿- ซังทีกึด)
กด
ㄺ(리을기역)
กก กน(ล)
ㄻ(리을미음)
กม
ㄼ(리을비읍)
กน (ล) กบ
ㄽ(리을시옷)
กน (ล)
ㄾ(리을티읕)
กน (ล)
ㄿ(리을피읖)
กบ
ㅀ(리을히읗)
กน (ล)
ㅃ(쌍비읍- ซังพีอึบ)
กบ
ㅄ(비읍시옷)
กบ
ㅆ(쌍시옷- ซังชีโอส)
ซ (หรือ ช เสียงหนัก)
กด
ㅉ(쌍지읒- ซังชีอึด)
จ เสียงหนัก
กด

2. ตัวสะกด

ตารางตัวสะกด
มาตรา (ตามมาตราไทย)
พยัญชนะ
แม่ ก กา (คำที่ไม่มีตัวสะกด)
แม่กก
ㄱㅋㄲㄳㄺ
แม่กด
ㄷㅅㅈㅊㅌㅎㄸㅆㅉ
แม่กบ
ㅂㅍㄼㄿㅃㅄ
แม่กน (ล)
ㄴㄵㄶ (ㄹㄺ ㄼㄽㄾㅀ)
แม่กง
แม่กม
ㅁㄻ
แม่เกย
แม่เกอว

3. สระ
สระพื้นฐาน
ตารางสระพื้นฐาน
รูปสระพื้นฐาน 10 ตัว
เสียงสระ
อา
ยา
ออ
ยอ
โอ
โย
อู
ยู
อึ,อือ
อิ,อี

สระประสมหรือสระควบ

ตารางสระประสม

รูปสระประสมหรือสระควบ 11 ตัว
เสียงสระ
ㅐ(มาจาก ㅏ+ㅣ)
แอ
ㅒ(มาจาก ㅑ+ㅣ)
แย
ㅔ(มาจาก ㅓ+ㅣ)
เอ
ㅖ(มาจาก ㅕ+ㅣ)
เย
วา
แว
ㅝ(มาจาก ㅜ+ㅓ)
วอ
ㅞ(มาจาก ㅜ+ㅔ)
เว
เว
ㅟ(มาจาก ㅜ+ㅣ)
วี
ㅢ(มาจาก ㅡ+ㅣ)
อึย,อี,เอ

ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นนะคะ ^__^

แหล่งอ้างอิง : http://koreamosa.myreadyweb.com/article/topic-6035.html

The Korean basic vowels

The Korean basic vowels (Photo credit: Wikipedia.com/article/topic-6035.html

The Korean consonants

The Korean consonants (Photo credit: Wikipedia)

Advertisements

One thought on “ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s